Typography in Design Curricula

Ayrı bir çalışma alanı olarak ‘Tipografi' grafik tasarım müfredatında hep ağırlıklı bir konumda bulunmuştur. Konuya pratik, kuramsal, tarihsel, hukuksal ve araştırmaya yönelik açılardan yaklaşılmıştır. Ancak, dijital ortamlarda meydana gelen metinlerin hem tasarlanışını hem de okunuşunu etkileyen değişimler tasarım müfredatında ciddi değişikliklere yol açmamıştır. Bu atölye çalışmasında amacımız tipografiyi mesleki uygulamalar dahilinde bir yere oturtmak için görsel iletişim konusunda genel bilgi edinmek; sonunda da bunun tipografi eğitimini ne şekilde etkileyebileceğini göreceğiz.Karel van der Waarde
Pazar / 11 Eylül
09:00 - 16:00