Understanding roman type

Pietro Bembo'nun1496'da Venedik'te Aldus Manutius tarafından basılan De Aetna adlı eseri için Francesco Griffo'nun işlediği Latin yazıbiçimine bakacağız. Bu yazıbiçimi detaylarını ve yapısını, modern harf karakterleri (Latin, serifsiz ve diğerleri) üretmek için nasıl yorumlanabileceğini anlamaya çalışacağız. Bunu yaparken tarihi Latin yazıbiçimini anlamak için en uygun araç olan 3B kurşun kalem kullanacağız. Çalışmamızın başlangıç noktası De Aetna'nın ilk baskısının büyütülmüş fotoğrafları olacak.James Clough
Pazartesi / 12 Eylül
09:00 - 16:00