Brody Neuenschwander

Brody Neuenschwander yazı sanatçısı ve kaligraftır. Princeton Üniversitesi'nde eğitim alan sanatçı doktorasını 1986 yılında Courtauld Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Kendisi aynı zamanda Roehampton Enstitüsü'nde kaligrafi eğitimi almıştır. Neuenschwander baştan itibaren modern dünyada kaligrafinin yeri hakkında ciddi sorular üzerinde durmuştur. Nedir? Nasıl kullanılmaktadır? Hangi yöne gitmelidir? Sanatçının yönetmen Peter Greenway ile yirmi yıl süren işbirliği 1989 yılında başladı; Prospero'nun Kitapları ve Tuval Bedenler filmleri ile Writing to Vermeer ve Columbus operalarının yanı sıra pek çok başka proje için canlı-çekim kaligrafi sahnelerine imza attı. Neuenschwander'in çalışmalarında genellikle kalemin izi görülür; tıpkı tipografik harfler, çizili harfler, çizimler ve resimler gibi. Onun çalışmalarında "Bu bir imge mi yoksa metin mi" sorusu tekrar tekrar ortaya atılır. Sanatçı 2004 yılında Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde ders vermiş, yirminci yüzyılda metin sanatlarının gelişimini araştırmıştır. Son zamanlarda yürüttüğü projeler arasında video montajları, vitray çalışmaları, metale işlenmiş anıtsal metinler ve canlı kaligrafi eşliğinde sahne performansları bulunmaktadır. Neuenschwander'in çalışmaları kavramsal sanat ile çizme, resim yapma ve yazma faaliyeti arasındaki uçurumu kapamayı hedeflemektedir. Ne kullanılan ortam ne de mesaj mesajdır. Her ikisi de sanatçı ile dünyada yaşadıkları arasındaki diyalektiğe bağlıdır.

http://www.bnart.be